ข่าวสาร

หน้าแรก >Guide >

4หินศักดิ์สิทธิ์

2014-12-16 23:57:52

4หินศักดิ์สิทธิ์ เป็นหินชนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติของการ์ดเดี่ยวได้ หินที่ต่างสีกันก็จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้4หินศักดิ์สิทธิ์สามารถหาได้จากสนามประลอง
4หินศักดิ์สิทธิ์

การเปิดของ 4หินศักดิ์สิทธิ์:ระบบ4หินศักดิ์สิทธิ์ จะเปิดเมื่อผู้เล่นมีพลังต่อสู้ถึง3600 (พลทหารขั้น6)

การใช้ของ4หินศักดิ์สิทธิ์: การ์ดที่ใช้ต้องมีLv.40ขึ้นไปจึงจะสามารถใช้4หินศักดิ์สิทธิ์อัพเกรดคุณสมบัติได้ หากการ์ดที่มีLv.ไม่ถึงก็จะไม่ปรากฎในตาราง

การได้มาของ4หินศักดิ์สิทธิ์: สนามประลองเป็นแห่งเดียวที่สามารถหา4หินศักดิ์สิทธิ์ได้ ทั้งนี้วิธีการได้มาที่สำคัญที่สุดก็คือรางวัลจากสนามประลองที่3วันมีครั้ง ทั้งนี้Lv.ต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นก็สามารถได้รับหินศักดิ์สิทธิ์เป็นรางวัล พร้อมทั้งทุกครั้งหลังสิ้นสุดการต่อสู้ก็มีโอกาสได้รับหินศักดิ์สิทธิ์