ข่าวสาร

หน้าแรก >Guide >

รายชื่อขุนพลวุยก๊ก

2015-01-08 15:38:31

รายชื่อขุนพลวุยก๊ก

 

ภาพหัว ชื่อตัวละคร ประเภท ทหาร พลังต่อสู้เริ่มต้น พลังปัญญาเริ่มต้น พลังทหารเริ่มต้น
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก โจโฉ รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 92 96 100
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก สุมาอี้ รูปแบบนักปราชญ์ พลม้า 80 96 96
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก แฮหัวตุ้น รูปแบบนักรบ พลม้า 95 83 92
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตียวเลี้ยว รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 92 85 93
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตียนอุย รูปแบบนักรบ พลทวน 96 80 85
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก ซุนฮก รูปแบบกุนซือ พลธนู 76 95 88
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก แฮหัวเอี๋ยน รูปแบบนักรบ พลธนู 91 78 88
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก กุยแก รูปแบบนักปราชญ์ พลม้า 71 98 90
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก กาเซี่ยง รูปแบบกุนซือ พลธนู 65 97 86
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เคาทู รูปแบบนักรบ พลทวน 97 65 80
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก โจหยิน รูปแบบนักรบ พลม้า 91 69 93
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เจินจี รูปแบบกุนซือ พลธนู 66 93 87
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เล่อจิ้น รูปแบบนักรบ พลม้า 84 62 88
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก บังเต๊ก รูปแบบนักรบ พลม้า 88 65 80
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก โจจิ๋น รูปแบบนักรบ พลม้า 85 68 78
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก โจผี รูปแบบนักรบ พลม้า 80 70 81
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก จงโฮย รูปแบบนักรบ พลม้า 65 85 80
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก สุมาเจียว รูปแบบนักรบ พลธนู 57 87 86
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก อิกิ๋ม รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 78 67 84
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เทียหยก รูปแบบกุนซือ พลธนู 62 93 73
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตียวชุนหัว รูปแบบกุนซือ พลธนู 54 95 78
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก ซิหลง รูปแบบนักรบ พลทวน 89 61 75
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตงงาย รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 73 69 83
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก สุนโยว รูปแบบกุนซือ พลธนู 52 94 79
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตียวคับ รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 84 69 81
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก สุมาสู รูปแบบนักรบ พลธนู 57 85 83
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก ฮองเฮากัว รูปแบบกุนซือ พลธนู 46 87 95
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก ห่าวเจา รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 69 48 90
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก พระมเหสีเล่า รูปแบบกุนซือ พลธนู 65 83 77
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก หวังอี๋ รูปแบบนักรบ พลธนู 56 89 80
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก โจหอง รูปแบบนักรบ พลม้า 82 53 91
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก เตียวเลี้ยวหนุ่ม รูปแบบนักรบ พลม้า 84 67 85

--------------------------
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลกองกำลั
>>>