ข่าวสาร

หน้าแรก >Guide >

รายชื่อขุนพลง่อก๊ก

2015-01-08 17:20:20

รายชื่อขุนพลง่อก๊ก

 
ภาพหัว ชื่อตัวละคร ประเภท ทหาร พลังต่อสู้เริ่มต้น พลังปัญญาเริ่มต้น พลังทหารเริ่มต้น
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ซุนกวน รูปแบบนักปราชญ์ พลธนู 78 95 98
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ไทสูจู้ รูปแบบนักรบ พลธนู 96 81 92
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก จิวยี่ รูปแบบนักรบ พลธนู 80 96 97
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ซุนเซ็ก รูปแบบนักรบ พลทวน 98 77 92
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ลกซุน รูปแบบนักปราชญ์ พลธนู 75 95 95
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ซุนเกี๋ยน รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 95 75 93
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก เล่งทอง รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 89 75 85
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก กำเหลง รูปแบบนักรบ พลธนู 97 71 88
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก เสี่ยวเกี้ยว รูปแบบนักปราชญ์ พลธนู 62 88 90
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ง่อฮูหยิน รูปแบบนักรบ พลธนู 55 89 96
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ไต้เกี้ยว รูปแบบนักปราชญ์ พลธนู 63 86 91
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก โลซก รูปแบบนักปราชญ์ พลธนู 67 92 89
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ลิบอง รูปแบบนักรบ พลธนู 85 89 96
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก จิวท่าย รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 81 68 91
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก เทียเภา รูปแบบนักปราชญ์ พลทวน 77 75 80
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก อุยกาย รูปแบบแม่ทัพ พลม้า 83 65 79
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก ลู่คั่ง รูปแบบนักปราชญ์ พลทวน 59 85 81
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก หานตัง รูปแบบนักรบ พลธนู 89 58 78
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก พัวเจี้ยง รูปแบบนักรบ พลธนู 88 49 88
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก หยูฟาน รูปแบบนักรบ พลธนู 55 86 84
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก งอไท้ รูปแบบนักปราชญ์ พลทวน 51 83 94
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก จิวยี่หนุ่ม รูปแบบนักรบ พลธนู 76 87 73

--------------------------
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลกองกำลั
>>>