ข่าวสาร

หน้าแรก >Guide >

รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก

2015-01-08 16:39:45

รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก

 
ภาพหัว ชื่อตัวละคร ประเภท ทหาร พลังต่อสู้เริ่มต้น พลังปัญญาเริ่มต้น พลังทหารเริ่มต้น
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนอู รูปแบบนักรบ พลทวน 98 85 93
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ขงเบ้ง รูปแบบกุนซือ พลธนู 75 100 99
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก จูล่ง รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 92 90 91
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ม้าเฉียว รูปแบบนักรบ พลม้า 98 82 85
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เล่าปี่ รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 85 83 88
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ซุนฮูหยิน รูปแบบนักรบ พลธนู 82 84 88
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เตียวหุย รูปแบบนักรบ พลทวน 99 68 85
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก บังทอง รูปแบบกุนซือ พลธนู 72 97 83
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ฮองตง รูปแบบนักรบ พลธนู 93 70 88
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก นางอุยซี รูปแบบกุนซือ พลธนู 65 90 85
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก อุยเอี๋ยน รูปแบบนักรบ พลทวน 95 65 85
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เกียงอุย รูปแบบนักปราชญ์ พลทวน 82 80 82
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนหิน รูปแบบนักรบ พลทวน 86 72 81
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ชีซี รูปแบบกุนซือ พลธนู 65 93 78
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนเป๋ง รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 82 68 87
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก หม่าอวิ๋นลู่ รูปแบบนักรบ พลทวน 81 68 85
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ม้าต้าย รูปแบบนักรบ พลทวน 82 66 77
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เตียวเปา รูปแบบนักรบ พลทวน 87 48 90
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เตียวซี รูปแบบนักรบ พลทวน 85 51 89
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ฮองเฮากัน รูปแบบกุนซือ พลธนู 46 84 98
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ม้าเลี้ยง รูปแบบกุนซือ พลธนู 48 89 88
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนเฟิ่ง รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 85 58 83
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เงียมหงัน รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 81 61 83
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก ม้าเจ็ก รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 68 78 79
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก เป้าซานเหนียง รูปแบบนักรบ พลธนู 79 65 82
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนอันผิง รูปแบบแม่ทัพ พลทวน 88 53 84
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก บิฮูหยิน รูปแบบกุนซือ พลธนู 62 85 80
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนสก รูปแบบนักรบ พลทวน 88 68 92
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก กวนอูหนุ่ม รูปแบบนักรบ พลทวน 88 65 83
 รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก จูล่งหนุ่ม รูปแบบนักรบ พลทวน 83 71 82

--------------------------
รายชื่อขุนพลวุยก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลง่อก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลจ๊กก๊ก>>>
รายชื่อขุนพลกองกำลั
>>>